UX

(Exemplen som visas på denna sida är ett urval av arbeten tidigare producerade av våra respektive företag.)

ERS, Enhanced Recording Service, struktur, Digital TV-tjänst, Sverige.

 

ERS, Enhanced Recording Service, gränssnittsdesign, Digital TV-tjänst, Sverige.

 

Gränssnittsdesign, Movie content, tablet, Digital TV-tjänst, Sverige.

 

Gränssnittsdesign för matlagnings-app.

 

Gränssnittsdesign, User experience – exempel (på uppdrag av Agency.com, Köpenhamn).

 

Gränssnittsdesign, struktur och User experience för British Airways TV-bokningstjänst (på uppdrag av Agency.com, Köpenhamn).

 

Gränssnittsdesign och User experience för Ericsson (på uppdrag av Agency.com, Köpenhamn).

 

Gränssnittsdesign och User experience för Chorus (på uppdrag av Agency.com, Köpenhamn).

 

Kanal 5, webbplats, struktur (arbetet utfördes i partnerskap med designbyrån Zweis grundare).

 

Struktur och User experience, förslag, SF.

 

 

Skills Gränssnitts- och interaktionsdesign