Utvalda arbeten

(Exemplen som visas på denna sida är ett urval av arbeten tidigare producerade av våra respektive företag.)

Armémuseum, Stockholm (arbetet utfördes i partnerskap med designbyrån Zweis grundare).

 

Tidningen Sourze, baserad på medborgarjournalistik. Design och produktion.

 

Knäppingsborg, handelskvarter, Norrköping (arbetet utfördes i partnerskap med designbyrån Zweis grundare).

 

Svensk Webbtelevision – webbplats för medborgarjournalistik.
Webbplats för avgångselevernas vid Konstfack Vårutställning 2008.
Joomla CMS.

 

Webbplats för H3TV, Malaysia (på uppdrag av Agency.com, Köpenhamn).
Design och User experience.

 

 

Valaffischer (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

Skills Cases