Politisk kommunikation

(Exemplen som visas på denna sida är ett urval av arbeten tidigare producerade av våra respektive företag.)

Valfoldrar, EU-valet 2019 (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Valaffischer (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Valaffischer för bussar (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Valaffischer (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Valfoldrar – broschyrer, exempel (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Valaffischer (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Valaffischer – tunnelbanan, exempel (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

Style guide – exempel. (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Freedom Awards, 2016  (allt arbete för SD har skett som extern konsult åt SD Kommunikation och i samarbete med Joakim Wallerstein).

Skills Sverigedemokraterna